Šach + pretláčanie

V utorok 15.10. sa po 7. hodine uskutočnia disciplíny šach a pretláčanie: Šach (2. a 3. Stupeň) Stretneme sa v Tercii A, kde prebehne šachový turnaj. Poprosíme jedného zástupcu z každej triedy. Zástupca musí poznať základné pravidlá šachu, no turnajové pravidlá budú dovysvetľované na mieste aby sa predišlo nedorozumeniam. Pretláčanie (3. Stupeň) Tradične popri šachu prebehne aj pretláčanie, […]

Orientačný beh

Ahojte bežci, už zajtra sa koná orientačný beh. Stretávame sa 9:15 v areáli ZŠ Cádrová 23. Najbližšia zastávka je Stromová (autobus 44, trolejbusy 204, 209, 212). Štartuje sa od 10:00 do 11:00 a štart je voľný, čo znamená, že štartové časy jednotlivých pretekárov nie sú určené ale štartujete v poradí ako prídete na štart (okrem prípadov keď organizátor povie inak). Každý […]