Výsledky vedeckých disciplín

Informatika

1.C 92
Tercia A 65
Kvarta 63
Tercia B 59
Sekunda A 59
Sekunda B 40
Príma B 38
Príma A 32
Oktáva 63
2.A 52
3.B 52
4.B 51
Kvinta 43
1.A 37
4.C 31
Sexta 31
4.D 29
1.B 26
2.B 20
3.C 17

Fyzika

Kvarta 49
1.C 33
Tercia A 31
Príma A 27
Sekunda B 11
Tercia B 10
Sekunda A 5
Príma B 5
4.B 41
3.B 40
Sexta 40
Kvinta 34
2.A 25
Oktáva 17
1.A 8
4.D 7
2.B 7
1.B 5
4.C 2
3.C 0

Matematika

Tercia A 63
Tercia B 60
Kvarta 43
Sekunda A 33
1.C 22
Sekunda B 20
Príma A 12
Príma B 8
4.D
1.A 57
Oktáva 54
4.B 46
Kvinta 35
Sexta 27
2.A 23
2.B 20
3.C 18
3.B 11
4.C 6
1.B 5

Geografia

1.C 81
Tercia A 74
Tercia B 72
Sekunda A 61
Kvarta 56
Príma B 53
Príma A 51
Sekunda B 49
1.B 72
2.A 69
Kvinta 64
Oktáva 63
4.B 63
2.B 55
4.D 51
1.A 48
4.C 47
3.C 46
3.B 45
Sexta 40

Slovenčina

1.C 84
Kvarta 79
Tercia A 74
Sekunda A 72
Tercia B 66
Sekunda B 56
Príma A 48
Príma B 30
4.D 82.9
2.B 77.64
Oktáva 77.63
3.B 77.6
4.C 70.04
4.B 68.78
Kvinta 62.66
3.C 60.55
2.A 59.07
Sexta 57.5
1.A 56.92
1.B 50.63

Angličtina

Kvarta 98
Tercia A 93
1.C 87
Tercia B 78
Príma B 63
Príma A 54
Sekunda A 53
Sekunda B 21
3.C 70
Sexta 70
Oktáva 67
1.A 66
Kvinta 65
2.B 64
3.B 63
2.A 62
4.D 61
4.B 58
4.C 48
1.B 42

Biológia

Tercia B 71
Kvarta 64
Tercia A 64
Sekunda B 53
Príma B 43
Sekunda A 35
Príma A 31
1.C 25
4.C 82
4.B 72
Oktáva 67
3.B 66
3.C 66
4.D 62
1.B 52
Kvinta 51
Sexta 43
2.A 39
1.A 30
2.B 24

Chémia

Tercia A 97
1.C 91
Tercia B 82
Kvarta 80
Sekunda A 68
Príma A 57
Príma B 39
Sekunda B 36
Oktáva 70
2.A 65
2.B 64
4.D 61
4.B 59
3.C 58
4.C 54
Sexta 51
Kvinta 49
3.B 48
1.B 48
1.A 45

Dejepis

Tercia A 49,84
Kvarta 49,02
Sekunda A 44,75
1.C 43,44
Tercia B 23,36
Sekunda B 19,92
Príma A 12,87
Príma B 7,62
3.C 66,5
Oktáva 62,5
Sexta 54,4
3.B 54,2
Kvinta 52,5
4.B 50,8
4.D 47,9
2.B 34,6
2.A 33,3
1.A 32,6
4.C 26,9
1.B 15,9

Funny

Kvarta 63,125
Tercia B 42,5
Tercia A 41,25
1.C 41,25
Príma A 37,5
Sekunda A 27,5
Sekunda B 26,25
Príma B 23,75
4.B 73,75
Oktáva 72,5
Kvinta 62,5
1.B 58,75
Sexta 47,5
4.D 46,25
1.A 42,5
2.B 38,75
3.B 26,875
3.C 26,25
4.C 17,5
2.A 16,25

Author:

One thought on “Výsledky vedeckých disciplín”

Pridaj komentár