Šach + pretláčanie

V utorok 15.10. sa po 7. hodine uskutočnia disciplíny šach a pretláčanie:

Šach (2. a 3. Stupeň)

Stretneme sa v Tercii A, kde prebehne šachový turnaj. Poprosíme jedného zástupcu z každej triedy. Zástupca musí poznať základné pravidlá šachu, no turnajové pravidlá budú dovysvetľované na mieste aby sa predišlo nedorozumeniam.

Pretláčanie (3. Stupeň)

Tradične popri šachu prebehne aj pretláčanie, a to v Oktáve. Poprosíme aby sa dostavil jeden zástupca z každej triedy.

Tešíme sa na vás,
Vaši orgovia

Author:

Pridaj komentár