Pravidlá športov

Všeobecné

Zo skupín, v ktorých sa nachádza 5 tímov postupujú 3 tímy a zo skupín, v ktorých sa nachádzajú 4 tímy postupujú 2.

Futbal

Hrá sa 2×10 min (v playoff to je 2x15min), každé družstvo má 4+1 hráčov. Strieda sa hokejovým spôsobom. Brankár si môže meniť miesta s ktorýmkoľvek iným hráčom. Hrá sa na auty (po bokoch ihriska), aj na rohy (bránkové čiary). Auty a rohy sa kopú, nehádžu sa. Čas sa nezastavuje, iba v prípade, že lopta opustí klietku. Tímy majú nárok na jeden 30 sekundový oddychový čas za zápas. V prípade nerozhodného výsledku po skončení riadnej hracej doby zápas pokračuje 5-minútovým predĺžením, v ktorom hrajú iba 3+1 hráčov. Pokiaľ bude stav nerozhodný aj po predĺžení budú sa kopať pokutové kopy. Prvá séria pokutových kopov sa skladá z troch pokusov oboch tímov, pričom každý pokutový kop musí zahrať iný hráč. V prípade stále nerozhodného stavu, sa kope už len po jednej penalte, pričom ich môže kopať aj ten istý hráč. Gól je uznaný vtedy, keď sa lopta nachádza celým objemom za bránkovou čiarou. To platí aj pri rohoch a autoch. Povolená obuv sú iba halovky a tenisky, kopačky a tarfy sú zakázané.

Porušenie pravidiel

Žltá karta sa dá získať napríklad za nešportové správanie ako napríklad zákerné a neprimerané fauly, tvrdú hru aj po upozornení rozhodcom, žltú kartu je rovnako možné udeliť za protesty proti rozhodnutiu rozhodcu, zdržiavanie aj po upozornení rozhodcom, vulgárne výrazy a hanebné pomenovania smerované súperom, spoluhráčom alebo rozhodcom. Po dvoch žltých kartách, prípadne po okamžitej červenej karte musí hráč urýchlene opustiť hraciu plochu a zároveň jeho tím dohráva v oslabení. Hráč nemôže nastúpiť na nasledujúci zápas, ak nazbieral dve žlté karty, alebo bol vylúčený. Obyčajné fauly tiež píska rozhodca. Po nich nasleduje priamy voľný kop. Nepriamy kop sa zahráva po malej domov alebo ruke (mimo šestnástky). Gól môže byť uznaný len v prípade, že sa lopty po rozohraní následne dotkol ešte pred dosiahnutím gólu iný hráč. Ak bol nepriamy voľný kop kopnutý priamo do súperovej bránky, nariadi sa kop od bránky.

Pravidlá pre brankárov

Brankár môže chytať len vo vyznačenom území, ak toto pravidlo poruší, bude sa z daného miesta zahrávať nepriamy kop. Nemôže chytať malú domov, čo znamená, že nemôže chytiť do rúk nahrávku, ktorú mu prihrá spoluhráč nohou pod úrovňou ramien. Brankár môže vyhadzovať loptu za polovicu. Rukavice nie sú povinné.

Pokutový kop

Pokutový kop nariadi rozhodca v prípade, že sa hráč dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov vo vlastnom pokutovom území, bez ohľadu na pozíciu lopty, za predpokladu, že lopta je v momente priestupku v hre (skočí na súpera, vráža do súpera, drží súpera, zahrá rukou-netýka sa to brankára, kopne alebo sa snaží kopnúť do súpera, nastaví súperovi nohu, alebo nohou spôsobí pád súpera).

Výhoda

Ak je spáchaný priestupok, ktorý je možné potrestať priamym voľným kopom, rozhodcovia sa musia pokúsiť nechať pokračovať v hre ponechaním výhody, ak sú presvedčení, že hra bude plynule pokračovať ďalej a za predpokladu, že toto nebude viesť k žiadnej odplate, alebo to nebude mať škodlivý účinok na družstvo, proti ktorému bol priestupok spáchaný.

Pri vážnejších situáciach budú môcť s rozhodcom komunikovať len kapitáni tímov. Ďalší hráči sa budú môcť zapojiť až po vyzvaní od rozhodcu.

Basketbal

Basketbal hrajú dve družstvá po piatich hráčoch. Hrá sa 4 x 6 minút (skupinová fáza) alebo 4 x 8 minút (play off)  hrubého času, pri remíze sa predlžuje 4 minúty. Medzi prvou a druhou štvrtinou (prvý polčas), medzi treťou a štvrtou štvrtinou (tretí polčas) a pred každým predĺžením, je prestávka 2 minúty. Druhá polčasová prestávka trvá 3 minúty. Striedať sa môže pri prerušení hry po nahlásení rozhodcovi. Počet striedaní nie je obmedzený. Kôš má hodnotu 2 body, kôš spoza trojkovej čiary je za 3 body a trestný hod za 1 bod. Družstvo, ktoré dosiahlo vyšší počet bodov na konci hracieho času sa stáva víťazom stretnutia.

Pravidlá driblovania: jednou rukou, bez prestania a bez nového začiatku. Zatiaľ čo lopta poskakuje je možné vymeniť ruky bez prerušenia driblingu, hráč však nesmie driblovať oboma rukami. Keď hráč prestane driblovať, musí buď prihrať alebo vystreliť. Hráč držiaci loptu v rukách s ňou nesmie bežať, nesmie do nej úmyselne kopať alebo úmyselne ju blokovať ktoroukoľvek časťou nohy, nesmie do nej udierať päsťou. Akýkoľvek náhodný dotyk lopty akoukoľvek časťou nohy nie je priestupok, ktorý sa píska. Ak je strieľajúci hráč faulovaný a kôš z jeho strely nepadne, hráč ktorý strieľal získava 2 trestné hody. Ak ale kôš z jeho strely padne, jeho tím získava daný počet bodov za kôš (2 alebo 3) a k tomu 1 trestný hod. Fauly na nestrieľajúceho hráča končia rozohrávkou z bočnej čiary.

Dovolené obranné postavenie

Brániaci hráč zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, ak: Je obrátený k súperovi tvárou a obidve chodidlá má na podlahe.

Bránenie hráča, ktorý má loptu pod kontrolou

Brániaci hráč musí zaujať počiatočné dovolené obranné postavenie bez toho, aby pred tým, ako ho zaujme, spôsobil dotyk. Len čo brániaci hráč zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, môže sa pri bránení súpera pohybovať, ale nesmie vysunúť ruky, ramená, boky alebo nohy a tak dotykom zabrániť driblujúcemu hráčovi, aby ho obišiel.

Bránenie hráča, ktorý nemá loptu pod kontrolou

Hráč, ktorý nemá loptu pod kontrolou, má právo sa voľne pohybovať po ihrisku a zaujať akékoľvek miesto neobsadené iným hráčom. Brániaci hráč nemôže zaujať postavenie priveľmi blízko alebo priveľmi rýchlo do cesty pohybujúcemu sa súperovi tak, že tento nemá dostatok času alebo vzdialenosti na zastavenie alebo zmenu smeru. Ak brániaci hráč už zaujal počiatočné dovolené obranné postavenie, môže sa pri bránení súpera pohybovať. Nemôže dotykom roztiahnutých alebo vychýlených paží, ramien, bokov, alebo nôh do súperovej cesty brániť súperovi prejsť okolo neho.

Hráč nemôže prihrať cez stredovú čiaru na polovicu, kde má jeho tím kôš. Hráč nesmie súpera držať, sácať, prerážať, podrážať, ani nesmie hrať hrubo alebo násilne. Ak hráč s loptou urobí viac ako dva kroky, bez toho aby dribloval alebo prešľapuje, bez toho aby prihral alebo vystrelil, hra je prerušená a loptu získava druhý tím. Keď sa dvaja hráči zmocnia lopty naraz, rozhodca preruší hru kvôli držaniu lopty a vhodí loptu, o ktorú protivníci bojujú rozskokom. Každý zápas začína rozskokom. Ak má hráč loptu, ale nedribluje, neprihráva ani nestrieľa, musí udržiavať kontakt jednej nohy s podlahou. Ak sa hráč dopustí piatich chýb, osobných alebo technických, musí byť o tejto skutočnosti oboznámený prvým rozhodcom a okamžite opustiť stretnutie. Musí byť vystriedaný do 30 sekúnd.

Komunikovať s rozhodcom má dovolené len kapitán, pokiaľ k tomu hráč nie je vyzvaný.

Florbal

Počet naraz hrajúcich hráčov za jeden tím je 3 + brankár (bez hokejky). Počet striedajúcich hráčov nie je obmedzený. Tímy môžu striedať kedykoľvek počas zápasu bez obmedzenia počtu striedaní. Hokejky, brankárska výstroj, loptičky si samozrejme priniesť aj vlastné. Zápas sa hrá 2×10 min(v playoff 3×10). V prípade, že nastane remízový stav v skupinovej fáze, pokračuje sa predĺžením 3 min. Hrací čas je čistý. Čistý hrací čas znamená, že čas sa zastaví vždy, keď je hra prerušená signálom rozhodcov a spustí sa v momente, keď je loptička v hre. Ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať 3-minútové predĺženie. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 1-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Počas predĺženia sa čas meria ako v riadnom hracom čase. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú 3 trestné strieľania za každú triedu (na každé iný hráč). V prípade, že je stav stále nerozhodný, pokračuje sa v nájazdoch a vyhráva trieda, ktorej sa podarí nájazd premeniť ako prvej (hráči sa už môžu opakovať). Ku vhadzovaniu dochádza vždy na začiatku tretiny a po strelení gólu. Keď sa loptička dostane mimo hracej plochy (za bránkovú čiaru na oboch stranách alebo nad drevo na stene), rozohráva tím, ktorý sa nedotkol loptičky ako posledný. Z rozohrania môže padnúť priamy gól. Rozohráva sa príklepom, je zakázané rozohrať ťahaním alebo dvíhaním. Pri zlom prevedení rozohrávky zahráva druhý tím z toho istého miesta.

Osobitné pravidlá pre brankárov

Ak brankár počas hry opustí veľké bránkovisko, je považovaný za hráča v poli dočasne bez hokejky, kým sa nevráti späť. Toto pravidlo neplatí pri vyhadzovaní loptičky. Za opustenie veľkého bránkoviska sa považuje situácia, keď sa žiadna časť brankárovho tela nedotýka povrchu veľkého bránkoviska (brankár však vo vlastnom bránkovisku vyskočiť môže). Brankár nesmie používať hokejku. Smie používať prilbu a tenké rukavice.

Priestupky vedúce k voľnému úderu

zasiahnutie, blokovanie, zdvihnutie či kopanie do súperovej hokejky

zdvíhanie čepele hokejky nad úroveň pásu vzad, pred zasiahnutím loptičky alebo vpred po údere loptičky (vysoký došvih je dovolený len vtedy, ak nie je v blízkosti iný hráč)

strkanie alebo tlačenie súpera inak než ramenom na rameno, agresívna hra

strkanie svojej hokejky medzi súperove nohy

bránenie brankárovi pri vhadzovaní

úmyselné posúvanie brány, zdržiavanie/blokovanie loptičky pri stene

spracovanie hlavou alebo rukou

hra s vysokou hokejkou

spracovanie telom vo výskoku

hra na zemi.

kopnutie loptičky 2x za sebou, bez toho, aby sa medzitým loptička dotkla jeho hokejky, iného hráča alebo výstroje iného hráča. Toto sa považuje za priestupok len vtedy, ak podľa názoru rozhodcov, úmyselne kopol loptičku 2-krát.

Pri priestupkoch, ktoré vedú k voľnému úderu, sa pokiaľ je to možné, využíva pravidlo výhody. Pravidlo výhody znamená, že ak má družstvo, ktoré sa neprevinilo, loptičku stále pod kontrolou, musí mať možnosť pokračovať v hre, ak je to výhodnejšie ako voľný úder. Ak je ponechaná výhoda a hra je následne prerušená, pretože družstvo, ktoré sa neprevinilo stratí loptičku, musí sa následný voľný úder vykonať na mieste posledného previnenia.

Ak sa hráč previní, rozhodca rozhodne o jeho prípadnom vylúčení (1,5 min) a hra pokračuje rozohrávkou súpera, ale ak sa nejaký z tímov prehrešil jedným z tu uvedených nepovolených priestupkov pri súperovej gólovej situácií, vedie to k trestnému strieľaniu. To sa zahráva zo stredového kruhu pohybom smerom na súperovu bránu. Ak hráč spraví s loptičkou spätný pohyb alebo sa loptičky dotkne brankár, trestné strieľanie sa ruší a prípadný gól neplatí. Ak ale gól padne tak, že hráč pri strele zasiahne brankára loptičkou a tá prejde celým objemom do brány, gól platí.

Osobitné pravidlá pre brankárov

Ak brankár počas hry opustí veľké bránkovisko, je považovaný za hráča v poli dočasne bez hokejky, kým sa nevráti späť. Toto pravidlo neplatí pri vyhadzovaní loptičky. Za opustenie veľkého bránkoviska sa považuje situácia, keď sa žiadna časť brankárovho tela nedotýka povrchu veľkého bránkoviska (brankár však vo vlastnom bránkovisku vyskočiť môže). Brankár nesmie používať hokejku. Smie používať prilbu a tenké rukavice.

Priestupky vedúce k voľnému úderu

 • zasiahnutie, blokovanie, zdvihnutie či kopanie do súperovej hokejky
 • zdvíhanie čepele hokejky nad úroveň pásu vzad, pred zasiahnutím loptičky alebo vpred po údere loptičky (vysoký došvih je dovolený len vtedy, ak nie je v blízkosti iný hráč)
 • strkanie alebo tlačenie súpera inak než ramenom na rameno, agresívna hra
 • strkanie svojej hokejky medzi súperove nohy
 • bránenie brankárovi pri vhadzovaní
 • úmyselné posúvanie brány, zdržiavanie/blokovanie loptičky pri stene
 • spracovanie hlavou alebo rukou
 • hra s vysokou hokejkou
 • spracovanie telom vo výskoku
 • hra na zemi.
 • kopnutie loptičky 2x za sebou, bez toho, aby sa medzitým loptička dotkla jeho hokejky, iného hráča alebo výstroje iného hráča. Toto sa považuje za priestupok len vtedy, ak podľa názoru rozhodcov, úmyselne kopol loptičku 2-krát.

Pri priestupkoch, ktoré vedú k voľnému úderu, sa pokiaľ je to možné, využíva pravidlo výhody. Pravidlo výhody znamená, že ak má družstvo, ktoré sa neprevinilo, loptičku stále pod kontrolou, musí mať možnosť pokračovať v hre, ak je to výhodnejšie ako voľný úder. Ak je ponechaná výhoda a hra je následne prerušená, pretože družstvo, ktoré sa neprevinilo stratí loptičku, musí sa následný voľný úder vykonať na mieste posledného previnenia.

Ak sa hráč previní, rozhodca rozhodne o jeho prípadnom vylúčení (1,5 min) a hra pokračuje rozohrávkou súpera, ale ak sa nejaký z tímov prehrešil jedným z tu uvedených nepovolených priestupkov pri súperovej gólovej situácií, vedie to k trestnému strieľaniu. To sa zahráva zo stredového kruhu pohybom smerom na súperovu bránu. Ak hráč spraví s loptičkou spätný pohyb alebo sa loptičky dotkne brankár, trestné strieľanie sa ruší a prípadný gól neplatí. Ak ale gól padne tak, že hráč pri strele zasiahne brankára loptičkou a tá prejde celým objemom do brány, gól platí.

*jedná sa o pôvodné Pravidlá florbalu SZFB prispôsobené do našich podmienok, preto pri akýchkoľvek nejasnostiach sa s nimi môžete podrobnejšie zoznámiť na stránke SZFB: http://www.szfb.sk/predpisy/pravidal-florbalu/

Vybíjaná (2. stupeň)

 • Počet hráčov na ihrisku 5 + 1 (5 hráčov v hracom poli a jeden kapitán).
 • Hrá sa pokiaľ nebudú vybití všetci hráči jedného družstva, alebo pokiaľ neprejde 20 minút od začiatku zápasu. Pokiaľ sa hra neskončí ani po ukončení časového limitu, tak vyhráva družstvo, ktoré má vybitých menej hráčov, zápas môže skončiť aj remízou.
 • Hra začína od kapitána družstva (ktoré vyhralo hod mincou) prehodom smerom do vlastného poľa, pričom na to, aby družstvo mohlo vybíjať, musí prehodiť loptu trikrát za sebou (medzi kapitánom a zvyškom družstva). Pokiaľ prvé družstvo trikrát úspešne prehodilo loptu, tak druhému družstvu stačí prehodiť loptu iba raz na to, aby mohli vybíjať súperov.
 • Počas zvyšku hry je potrebné nabiť loptu prehodom medzi kapitánom a hráčmi v hracom poli.
 • Lopta je nabitá pokiaľ nie je vybitý hráč druhého družstva, lopta nepadne na zem, alebo družstvo ktoré malo loptu, loptu stratí na úkor druhého družstva.
 • Vybitý je vždy prvý hráč, ktorý je priamo zasiahnutý (od zeme neplatí).
 • Vybitý hráč je zachránený, ak loptu chytí druhý hráč – spoluhráč.
 • Pri vybití zapíska rozhodca dvakrát a ukáže na vybitého hráča. Vybitý hráč sa presunie ku kapitánovi a už sa nemôže vrátiť do poľa, zvyšok hry pomáha kapitánovi. Hra pokračuje až po hvizde rozhodcu, keď už vybitý hráč opustil hracie pole.
 • Pri priestupkoch zapíska rozhodca jedenkrát (prešľap, kroky), následne družstvo stráca loptu.
 • Hráč s loptou môže urobiť maximálne 3 kroky, nesmie driblovať, len prihrávať a to maximálne 3 prihrávky.
 • Lopty, ktorá opustila hraciu plochu sa môže dotknúť iba hráč, ktorý je zapojený do hry.
 • Prešľap je každý dotyk súperovho poľa, stredovej, postranných a autových čiar, hociktorou časťou tela.
 • Mŕtva lopta je vtedy ak rozhodca zapískal a prerušil hru. Hra pokračuje až na jeho pokyn.
 • Ak družstvo nenastúpi na zápas so všetkými hráčmi, chýbajúci sa počítajú za vybitých.

Beach volejbal

 • Hrá sa dvaja na dvoch
 • Ihrisko je na každej strane kratšie o jeden meter (tj. v šírke aj dĺžke)
 • Budeme hrať skrátenú verziu a to na dva víťazné sety do 15 bodov (od vyraďovacej časti do 21) s dvojbodovým rozdielom (Znamená to, že pri rovnosti bodov 15:15 sa hrá dovtedy, kým jedno družstvo nezíska dvojbodový náskok.)
 • Nie je povolené prijímať prvú loptu prstami – výnimkou je smeč, ten ale nemôže byť oblúkovitý, ale musí byť z výskoku a mať klesajúcu trajektóriu
 • Nie je možné prstami prehadzovať loptu cez sieť, ani “ulievať” (prehadzovať loptu tesne za sieť pomocou zápästia)
 • Blok sa ráta ako dotyk. Keď hráč zablokuje, môže sa lopty dotknúť aj dvakrát za sebou, akurát ďalším dotykom (už od iného hráča) už musí byť lopta prehodená za sieť
 • Počas každého setu má každý tím nárok na jeden 30 sekundový time-out

Rozhodujúci set (3. set) sa hrá do 15 bodov, rovnako s dvojbodovým rozdielom.

Hodnotenie

Víťazom v súťaži sa stáva družstvo, ktoré v stretnutiach získalo najväčší počet bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení: lepší pomer setov (vyšší je lepší) a pri rovnakom pomere setov rozhoduje pomer lôpt. Ak majú aj potom dve alebo i viac družstiev rovnaké umiestnenie, rozhoduje výsledok vzájomných stretnutí.

Podanie

Hráč musí podať do 8 po znamení rozhodcu. Ruší sa pravidlo o pokuse o podanie, t.j. hráč si nadhodí loptu a nechá ju dopadnúť na hraciu plochu bez toho, aby sa jej dotkol. Do lopty sa musí udrieť jednou rukou alebo časťou paže. Lopta musí byť nadhodená alebo pustená do vzduchu. V momente úderu sa podávajúci nesmie dotýkať zadnej čiary a musí byť v zóne podania.

Družstvo získava bod za: umiestnenie lopty do súperovho poľa alebo ak družstvo súpera urobí chybu.

Za chybu sa považuje:

 • Lopta zahraná do autu – Za aut je považovaná lopta, ktorá dopadne celým objemom za čiary vymedzujúce ihrisko alebo ak sa dotkne predmetu mimo ihriska (strop, bočná stena, osoba mimo hry, …).
 • Neprehodenie lopty ponad sieť
 • Prešľap (pri podaní prešľap zadnej čiary chodidlom, v hre prešľap stredovej čiary, keď je celý objem tela na súperovej polovici alebo pretŕčajúca časť tela bráni súperovi v hre)
 • Dotyk siete (iba hornej pásky, ale nemôže sa do siete cielene vešať, ťahať ju ani používať ako oporu)
 • Chyba v postavení (v momente úderu podávajúceho hráča do lopty)
 • Nesprávne odohranie lopty (dvojdotyk, držaná lopta)
 • Smeč z výskoku zadného hráča v útočnej zóne

Hráči družstva, ktoré získa podanie musia postúpiť o jedno miesto v smere hodinových ručičiek a podávajú až dovtedy, kým spravia chybu (prehrajú bod). Každé družstvo môže mať najviac 3 odbitia (blok sa nepočíta za odbitie), tretím už musí loptu prehodiť cez sieť. Loptu nemôže dvakrát za sebou odohrať ten istý hráč (výnimkou je už spomínaný blok). Kapitán družstva má právo v každom sete požiadať o najviac 2 time-outy trvajúce 30 sekúnd.

Blok

Hráč môže blokovať na strane súpera, avšak až po útoku súpera. Blok sa nepočíta za odbitie. Blokovanie súperovho podania je zakázané.

Zo skupín postupujú prví dvaja.