Bedminton

Ahojte, 

Už túto sobotu 9.11. sa uskutoční bedminton. Hrať sa bude v Bedmintonovej hale na Harmincovej 3, môžete to nájsť aj ako FITNESSCITY. Radi by sme začali o 9:45, aby sme si všetci užili aj sobotu, preto prosím príďte skôr. Ak môžete doneste vlastné rakety aj pre svojich spolužiakov.

Hrať budeme dievčenské dvojhry, chlapčenské dvojhry a ľubovoľnú štvorhru za triedu. Z každej triedy treba aspoň jedno dievča a aspoň jedného chalana. Ak sa neplánujete zúčastniť dajte nám vedieť najneskôr v piatok. Teraz už k pravidlám hry.

Pravidlá:

Dvojhra

Hrá sa na zúžené ihrisko (zelená) počas celej hry okrem podania. Podáva sa do kríža (z pravého do pravého …) a košík musí padnúť do podávacieho poľa, inak to je out a bod dostáva súper. Podáva ten hráč, ktorý získal bod. Ak má párny počet bodov podáva z pravej strany, ak má nepárny počet podáva z ľavej strany.

Štvorhra

Hrá sa na celé ihrisko počas celej hry okrem podania. Podáva sa do kríža tak ako pri dvojhre a podanie musí padnúť do podávacieho poľa. Podáva vždy tá dvojica, ktorá získala bod. Ak má párny počet bodov podáva z pravej strany, ak má nepárny počet podáva z ľavej strany. 

Tešíme sa na vás ☺️

Author:

Pridaj komentár