Orientačný beh

Ahojte bežci,

túto sobotu 5.10. sa pre vás uskutoční orientačný beh. Za 2. stupeň môžu prísť maximálne 3 zástupcovia z triedy a z toho aspoň 1 dievča. Započítajú sa vám 2 najlepšie časy. Za 3. stupeň môžu prísť maximálne 2 dievčatá a 3 chlapci za triedu. Dievčatám sa zaráta 1 najlepší čas a chlapcom 2 najlepšie časy.

Zoznam ľudí, ktorí budú bežať za vašu triedu doneste do stredy 7. hodiny do Septimy alebo 3.A. Ak vlastníte čip, napíšte to do zoznamu aj s jeho číslom.

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte sa nás opýtať.

Author:

Pridaj komentár